Kursi: Parukeri. Objektivi. Ky kurs zhvillon talentin dhe formon profesionistë ekspert për: tenikat e prerjes, teknikat e stilimit, kolorimetri, trajtimin e flokut, trendet, produktet, nëpërmjet një programi ekuivalent me shkollat më të mira në botë dhe mësimëdhënies nga teknikë të njohur në vend si edhe të huaj.

Kursi: Parukeri. Objektivi. Ky kurs zhvillon talentin dhe formon profesionistë ekspert për: tenikat e prerjes, teknikat e stilimit, kolorimetri, trajtimin e flokut, trendet, produktet, nëpërmjet një programi ekuivalent me shkollat më të mira në botë dhe mësimëdhënies nga teknikë të njohur në vend si edhe të huaj. Ofrohen kurse profesionale ne PARUKERI -ESTETIKE - THONJ Parukeri - Estetike thonj- 6 MUAJ Parukeri - Estetike thonj- 9 MUAJ Gjysma e pageses behet dite qe rregjistrohesh dhe gjysma tjeter me 4 keste. Ne fund paiseni me certifikate te njohur nga Minsitria e Punes dhe Ceshtjeve Sociale.